Jordani kogudus käis Lootuse külas

EKNK Põltsamaa Jordani Kogudus ja Põltsamaa Noorte Naiste ja Noorte Meeste Kristlik Ühing korraldasid väljasõidu Lootuse külasse.Meid võttis vastu Lootuse küla rajaja Märt Vähi. Tutvusime Lootuse küla tegemistega ja aitasime Lootuse küla rahval ka pisut tööd teha.

Lootuse Küla (www.lootusekula.ee) on 2000. aastal Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku piiskop Märt Vähi ja tema poja Andrew Vähi asutatud alkoholi- ja narkosõltlaste rehabiliteerimiskeskus. Olime päeva lõpus täiesti veendunud, et see töö, mida Lootuse külas tehakse, on tõesti ütlemata tänuväärne ja muljetavaldav. Need muudetud inimesed ja muudetud elud on sõna otseses mõttes surma suust tagasi võidetud.

Lootuse Küla asub rajaja Märt Vähi poolt keskusele annetatud maadel (endised Vähi vanaisa maad), millel asus algselt vaid mets ning jõgi. Tänaseks on siia rajatud teed, majad programmis osalejatele ja personalile, administratiiv- ja õppehoone, puidutööstus, vabatahtliku tuletõrjekomando depoo, veevarustuse süsteem, puurkaev, jm. Lootuse küla elab ja toimib annetuste toel.

Lootuse küla 10–12 kuud kestvas võõrutus- ja rehabilitatsiooniprogramm on osalejatele tasuta ning eraldi on programm meestele ja naistele. Rehabilitatsiooniprogramm koosneb õppetööst, kodustest ülesannetest, kohustustest, vastutusest, suhtlemisest, tööteraapiast ja osalemisest teistes küla eluks vajalikes töödes. Lootuse Külas juhatatakse nägema oma sõltuvuse põhjuseid ja tagajärgi (suhted lähedastega, arusaam iseendast), julgustatakse taastama katkenud suhteid. Õpitakse üksteisele toetudes igapäevaselt töötama, selle käigus probleeme lahendama, austama ümbritsevat, hoolitsema enda ja teiste eest – tegema kõike seda, mida siiani pole osatud teha. Oluline on, et õpitakse vastutust võtma oma tegude eest ning vajadusel korraldatakse ka suhted riiklike instantsidega. Programmi läbinutest on tänaseni kaineks jäänud 69% ja see on üks kõrgeima paranemisprotsendiga rehabilitatsiooniprogramme Eestis.

Fotod külaskäigust on siin: https://www.facebook.com/pg/Jordanikogudus/photos/?tab=album&album_id=757730928003983

Lisa kommentaar

Turvakood
Värskenda